Kristiina Kumpulainen väittää nettipokerin parantavan oppimistaitojaan

Kristiina Kumpulainen on suomalainen professori, joka tunnetaan työstään kasvatusalan parissa. Hän on ollut yhteydessä Helsingin yliopistoon, jossa hän on tehnyt tutkimusta ja opettanut kursseja varhaiskasvatukseen liittyvistä aiheista. Kumpulaisen tutkimus on keskittynyt muun muassa oppimiseen ja opetukseen erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kontekstissa. Hän on tutkinut muun muassa sosiaalista vuorovaikutusta oppimisessa, digitaalista teknologiaa opetuksessa sekä leikin roolia lasten oppimisessa ja kehityksessä.

Lisäksi nainen jumaloi nettipokerin pelaamista. Hän pelaa tätä ihanaa peliä usein eri nettikasinoilla, kuten . Hänen ja edellä mainitun kerhon jäsenten mielestä nettipokeri parantaa oppimistaitoja. Se voi tuntua epätodelliselta, mutta tämä on totta. Opitaan siis lisää siitä.

Miten nettipokeri parantaa oppimistaitoja?

Tämä on suosittu muunnelma perinteisestä korttipelistä, ja harrastajat ovat jo pitkään nauttineet siitä maailmanlaajuisesti. Toisin kuin yleisesti luullaan, pokeri ei ole pelkkä uhkapeli, vaan monimutkainen, strateginen peli, joka voi hioa useita kognitiivisia taitoja, mikä parantaa oppimiskykyä. 

Koska nettialustat tekevät pelistä entistä helpommin lähestyttävän, tämä ainutlaatuinen pelisovellus ansaitsee tarkemman tarkastelun. Ensinnäkin se terävöittää matemaattista ja todennäköisyysajattelua, Izzi Casino analyytikot toteavat. Jokainen siirto pokerissa edellyttää kertoimien arviointia ja todennäköisyyksien ymmärtämistä. Pelaajien on laskettava tiettyjen korttien saamisen todennäköisyys ja ennustettava vastustajien mahdolliset kädet heidän käyttäytymisensä perusteella. Jatkuva paneutuminen numeerisiin tietoihin ja tilastolliseen päättelyyn voi parantaa kykyä ymmärtää ja hyödyntää matemaattisia käsitteitä, mikä on taito, joka on siirrettävissä akateemisiin oppiaineisiin, kuten luonnontieteisiin ja talouteen.

Nettipokeri parantaa myös kriittistä ajattelua ja päätöksentekotaitoja. Pelaajan on jokaisella kierroksella analysoitava saatavilla olevaa tietoa, tulkittava vastustajien käyttäytymistä ja tehtävä tietoon perustuvia päätöksiä nopeasti, Izzi Casino harrastajat vakuuttavat. Tämä prosessi stimuloi aivojen prefrontaalista aivokuorta, aluetta, joka liittyy toimeenpaneviin toimintoihin, kuten ongelmanratkaisuun, suunnitteluun ja tiedonhallintaan. Harjoittelemalla säännöllisesti näitä kognitiivisia lihaksia nettipokerin pelaajat voivat parantaa oppimiskykyään tulemalla taitavammiksi sulattelemaan tietoa ja päättämään parhaasta toimintatavasta.

Toinen tärkeä oppimistaito, jota tämä peli hioo, on tunneäly. Osallistujien on hallittava tunteitaan epävarmojen lopputulosten, nousujen ja laskujen edessä. Tunteiden säätely, joka on osa tunneälyä, on ratkaisevan tärkeää tehokkaan oppimisen kannalta, sillä sen avulla oppijat, kuten Izzi Casino johtajat toteavat, pystyvät keskittymään ja säilyttämään motivaationsa myös haastavissa tilanteissa. Näin ollen tunteiden hallitseminen pokeria pelatessa voi johtaa parempaan asenteeseen oppimista kohtaan.

Peli kasvattaa myös kärsivällisyyttä ja kurinalaisuutta. Pitkän aikavälin menestystä pelissä ei useinkaan saavuteta holtittomalla riskinotolla vaan johdonmukaisella, harkitulla pelaamisella. Se edellyttää pelaajilta välittömän tyydytyksen vastustamista ja sellaisten päätösten tekemistä, jotka hyödyttävät heitä pitkällä aikavälillä. Tämä kasvattaa mielen kurinalaisuutta, joka edistää uusien taitojen oppimista, jolloin hyödyt saadaan usein vasta ajan myötä eikä heti.